STOWARZYSZENIE

Stowarzyszenie EPGD Spotters, zrzeszające miłośników lotnictwa z regionu Województwa Pomorskiego Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi swą działalność przy gdańskim Porcie Lotniczym. Stowarzyszenie wywodzi się z pomorskiego klubu miłośników lotnictwa EPGD Spotters, który w sierpniu 2008 roku przerodził się w Wydawnictwo EPGD Spotters (numer ISSN 1899-7686).

W roku 2011 powstało Stowarzyszenie EPGD Spotters, które 10 lutego zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000378130. W lipcu 2011 roku, w ramach poszerzania działalności i dalszego  pogłębiania pasji Członków – spottingu lotniczego – Stowarzyszenie rozpoczęło oficjalną współpracę z Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy.

Statut Stowarzyszenia EPGD Spotters

Istotą działania Stowarzyszenia jest fotografowanie statków powietrznych, zależy nam więc na czynnym uczestnictwie w życiu EPGD Spotters i aktywnym publikowaniu zdjęć. Przed złożeniem deklaracji członkowskiej wymagane jest też zapoznanie z obecnymi Członkami. W celu przystąpienia do Stowarzyszenia EPGD Spotters należy pobrać wniosek. Po sprawdzeniu, czy spełnia się wymienione w nim kryteria wypełniony wniosek należy przesłać w postaci PDF na adres kontakt@epgd.com.pl.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Paweł Glink – Prezes Zarządu
Rafał Trzciński – Wiceprezes Zarządu
Jakub Nanowski – Skarbnik Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA STOWARZYSZENIA

Karol Zakaszewski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Łukasz Marek – Członek Komisji Rewizyjnej

Dane KRS: STOWARZYSZENIE EPGD SPOTTERS