CZŁONKOWIE

default_avatar.png
Paweł Glink
Prezes Zarządu
default_avatar.png
Rafał Trzciński
Wiceprezes Zarządu
default_avatar.png
Jakub Nanowski
Skarbnik Zarządu
default_avatar.png
Karol Zakaszewski
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
default_avatar.png
Łukasz Marek
Członek Komisji Rewizyjnej
default_avatar.png
Bartłomiej Gabriel
default_avatar.png
Izabela Guga-Marek
default_avatar.png
Michał Kotarbiński
default_avatar.png
Mariusz Marchewka
default_avatar.png
Piotr Szczepański